Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i januari med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 1,8 procent i januari 2020 jämfört med januari 2019. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) var i januari 0,7 procent mindre än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 0,5 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Jan. / 2019 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Jan. / 2019 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Jan. / 2019 Dec.
B Utvinning av mineral 2,5 -13,2 -13,2 -4,5
BCD Hela industrin 100,0 -1,8 -1,8 -0,8
C Tillverkning 86,3 -0,7 -0,7 -0,5
10 Livsmedelsframställning 6,3 0,9 0,9 1,7
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -0,8 -0,8 1,0
11 Framställning av drycker 1,1 -10,4 -10,4 -6,7
13 Textilvarutillverkning 0,5 -10,9 -11,2 -6,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -10,8 -11,3 -0,7
14 Tillverkning av kläder 0,3 -17,3 -17,3 -3,4
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -0,2 -0,2 5,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 -12,7 -12,7 1,4
16-17 Skogsindustri 14,5 -12,3 -12,4 -2,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -12,3 -12,3 -3,8
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -15,4 -15,4 -0,5
19-22 Kemisk industri 15,9 -2,8 -2,8 0,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 2,5 2,5 -2,3
24 Stål- och metallframställning 5,2 -0,5 -0,5 14,2
24-30_33 Metallidustri 41,4 4,2 4,2 -0,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 1,3 1,3 11,8
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 -0,2 -0,2 -11,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 21,2 21,2 4,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -9,8 -9,8 12,7
31 Tillverkning av möbler 1,1 4,0 4,0 2,1
32 Annan tillverkning 0,7 5,5 5,5 3,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 5,6 5,6 10,0
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -1,0 -1,0 2,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -7,8 -7,8 -3,1
Investeringvaror 27,0 6,6 6,6 -2,5
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 2,5 2,5 1,7
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -6,0 -6,0 0,8
Andra konsumptionsvaror 13,3 -2,7 -2,7 -2,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2020, Industriproduktionen minskade i januari med 1,8 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/01/ttvi_2020_01_2020-03-10_kat_001_sv.html