Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2016

Industriproduktionen ökade i oktober med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,5 procent i oktober 2016 jämfört med oktober år 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari–oktober med 1,6 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,2 procent jämfört med föregående månad. I september ökade produktionen med 2,8 procent. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 2,8 procent från juli.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Produktionen ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 20 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 9,5 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 3,5 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 2,0 procent i oktober jämfört med året innan. Produktionen minskade bara inom elproduktionen, med 4,3 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2015–10/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2015–10/2016, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,1 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 89,9 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än i oktober 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 84,1 procent, dvs. på samma nivå som i oktober året innan.

De reviderade uppgifterna för oktober 2016 publiceras 10.1.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/10/ttvi_2016_10_2016-12-09_tie_001_sv.html