Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i oktober med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,5 procent i oktober 2016 jämfört med oktober år 2015. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,2 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i oktober med 4,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,6 procent från september.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Okt. / 2015 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Okt. / 2015 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Okt. / 2016 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 0,4 3,5 -0,2
B Utvinning av mineral 1,0 20,0 20,0 42,0
C Tillverkning 85,3 0,8 4,1 -0,6
10 Livsmedelsframställning 7,3 -3,0 1,1 -0,9
11 Framställning av drycker 1,2 -3,0 0,4 0,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 8,7 11,2 1,1
14 Tillverkning av kläder 0,5 -18,1 -14,9 -5,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -11,8 -11,8 -6,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 3,4 6,5 1,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 1,9 1,9 0,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 1,2 3,5 0,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 4,1 7,8 0,7
24 Stål- och metallframställning 5,0 -2,5 -1,2 0,9
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 -2,0 2,4 -0,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 -7,6 -3,8 -11,5
31 Tillverkning av möbler 0,9 2,8 7,7 2,3
32 Annan tillverkning 0,8 -9,0 -9,0 -4,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -8,6 -6,6 -2,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 -4,3 -4,3 2,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -5,0 -5,0 -3,2
36 Vattenförsörjning 0,4 8,0 8,0 1,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 0,9 2,9 1,2
Investeringsvaror 27,6 -1,9 0,9 -2,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 0,0 4,6 1,4
Andra konsumtionsvaror 14,8 7,4 11,5 1,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 -3,0 1,0 -0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -5,2 -0,2 -0,2
16-17 Skogsindustri 13,5 2,4 3,5 1,3
19-22 Kemisk industri 13,1 9,5 9,5 -0,1
24-30 Metallindustri 37,6 -0,6 3,0 -1,8
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 4,6 7,9 2,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 -3,9 -0,1 -3,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 13,6 13,6 0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2016, Industriproduktionen ökade i oktober med 3,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/10/ttvi_2016_10_2016-12-09_kat_001_sv.html