Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2016

Industriproduktionen ökade i juni med 4,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,3 procent i juni 2016 jämfört med juni 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari–juni med 1,1 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,5 procent jämfört med maj. I maj minskade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent. I april ökade den säsongrensade produktionen med 2,4 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, med 194,3 procent. Ökningen berodde till stor del på torvproduktionen, som tilltog tack vare det gynnsamma vädret i juni. Produktionen inom metallindustrin ökade med 6,5 procent i juni jämfört med året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i juni med 5,7 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade med 1,6 procent. I juni visade elproduktionen den största minskningen, 11,7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2015–6/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2015–6/2016, %, TOL 2008

I juni var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,0 procent, dvs. 1,9 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 84,2 procent, vilket var 1,2 procentenheter lägre än i juni 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 86,2 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juni 2016 publiceras 9.9.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/06/ttvi_2016_06_2016-08-10_tie_001_sv.html