Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juni med 4,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,3 procent i juni 2016 jämfört med juni 2015. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,5 procent från maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juni med 4,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,1 procent från maj.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Juni / 2015 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Juni / 2015 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Juni / 2016 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,6 4,3 1,5
B Utvinning av mineral 1,0 194,3 194,3 21,8
C Tillverkning 85,3 4,5 4,0 1,1
10 Livsmedelsframställning 7,3 5,8 5,5 1,5
11 Framställning av drycker 1,2 6,0 6,6 -1,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 -10,6 -11,8 -3,1
14 Tillverkning av kläder 0,5 -5,5 -5,5 3,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -4,6 -4,6 -5,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 1,5 1,3 0,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -3,3 -3,3 -0,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -5,5 -4,3 -0,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 6,9 7,1 3,8
24 Stål- och metallframställning 5,0 4,9 5,6 -4,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 5,8 3,4 -1,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 25,5 24,4 5,7
31 Tillverkning av möbler 0,9 5,7 5,7 1,5
32 Annan tillverkning 0,8 11,7 11,7 0,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -1,8 -1,8 -0,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 -11,7 -11,7 3,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -8,7 -8,7 -5,8
36 Vattenförsörjning 0,4 5,6 5,6 -1,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 5,2 4,6 1,2
Investeringsvaror 27,6 10,7 10,7 2,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 2,3 2,5 0,5
Andra konsumtionsvaror 14,8 -0,3 -0,8 3,1
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 5,8 5,7 1,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -7,5 -9,0 -3,2
16-17 Skogsindustri 13,5 -1,6 -1,6 0,3
19-22 Kemisk industri 13,1 0,4 0,4 1,5
24-30 Metallindustri 37,6 9,1 7,7 0,9
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 -2,4 -2,4 1,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 12,7 11,5 1,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 5,2 5,2 1,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2016, Industriproduktionen ökade i juni med 4,3 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/06/ttvi_2016_06_2016-08-10_kat_001_sv.html