Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2016

Industriproduktionen ökade i december med 0,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,5 procent i december 2015 jämfört med december år 2014. Det ursprungliga indexet för hela industrin gick upp med 3,7 procent i december. År 2015 minskade industriproduktionen med 1,1 procent jämfört med år 2014. Industriproduktionen har minskat kontinuerligt fyra år i rad. Finlands industriproduktion har minskat med 19 procent från år 2008, året före finanskrisen. Finlands industri har 7 år av ökenvandring bakom sig. Industriproduktionen minskade inte lika mycket ens under andra världskriget och nivån för år 1938 överskreds redan år 1946.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i december med 0,2 procent jämfört med november. I november ökade den säsongrensade produktionen med 0,3 procent. I oktober minskade den säsongrensade produktionen med en procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

De flesta huvudnäringsgrenarna ökade i december jämfört med året innan. Produktionen inom metallindustrin ökade mest, med 3,7 procent. El- och elektronikindustrin ökade i december med 2 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 1,5 procent. Produktionen minskade mest inom livsmedelsindustrin, med 8,2 procent från året innan. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 0,4 procent i december.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2014–12/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2014–12/2015, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 77,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter större än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 80,3 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i december 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 80,2 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för december 2015 publiceras 10.3.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/12/ttvi_2015_12_2016-02-10_tie_001_sv.html