Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i december med 0,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,5 procent i december 2015 jämfört med december år 2014. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 0,2 procent från november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 0,5 procent i december jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 0,1 procent från november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Dec. / 2014 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Dec. / 2014 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Dec. / 2015 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 3,7 0,5 0,2
B Utvinning av mineral 1,9 -0,1 -0,1 7,9
C Tillverkning 85,0 3,9 0,5 0,1
10 Livsmedelsframställning 7,7 -4,1 -7,6 -3,6
11 Framställning av drycker 1,3 -8,4 -11,9 0,7
13 Textilvarutillverkning 0,5 -11,1 -14,2 -2,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -2,7 -6,3 -1,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -20,1 -20,1 8,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -4,5 -8,4 -4,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 4,9 4,9 1,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -5,0 -6,3 0,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 1,8 -1,9 -3,9
24 Stål- och metallframställning 5,6 13,7 13,1 3,2
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 -4,4 -9,1 -5,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 23,2 18,6 10,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 -0,5 -4,5 -1,9
32 Annan tillverkning 0,9 2,4 2,4 1,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 0,1 -2,0 -7,9
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 2,1 2,1 1,5
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 5,7 5,7 21,8
36 Vattenförsörjning 0,3 4,8 4,8 2,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 2,2 -0,1 -0,2
Investeringsvaror 26,0 10,4 7,4 1,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 8,9 3,8 0,9
Andra konsumtionsvaror 15,0 -2,2 -6,4 0,5
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -4,7 -8,2 -3,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -10,0 -18,7 -2,4
16-17 Skogsindustri 13,0 2,7 1,5 -0,2
19-22 Kemisk industri 13,4 -0,4 -0,4 1,1
24-30 Metallindustri 37,6 9,1 4,4 1,6
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 5,3 2,0 3,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 8,4 4,2 0,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -8,6 -8,6 -4,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2015, Industriproduktionen ökade i december med 0,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/12/ttvi_2015_12_2016-02-10_kat_001_sv.html