Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2015

Industriproduktionen minskade i oktober med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,8 procent i oktober 2015 jämfört med oktober år 2014. Under januari–oktober minskade industriproduktionen med 1,6 procent från året innan. Industriproduktionen ökade i september, men vände något nedåt i oktober. Positivt med utvecklingen i oktober var att kapacitetsutnyttjandegraden steg inom flera huvudnäringsgrenar från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,8 procent jämfört med september. I september ökade den säsongrensade produktionen med 1,2 procent från augusti. I augusti var den säsongrensade produktionen på föregående månads nivå.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i oktober inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom utvinning av mineral, med 10,5 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade i oktober med 2,0 procent från året innan. Produktionen inom skogsindustrin minskade i oktober med 3,0 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2014–10/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2014–10/2015, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,9 procent, dvs. en procentenhet högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 88 procent, dvs. 1,7 procentenhet högre än i oktober 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 83,5 procent, dvs. 1,4 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för oktober 2015 publiceras 8.1.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/10/ttvi_2015_10_2015-12-10_tie_001_sv.html