Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i oktober med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,8 procent i oktober 2015 jämfört med oktober år 2014. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,8 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var 0,8 procent mindre i oktober än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,7 procent från september.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Okt. / 2014 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Okt. / 2014 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Okt. / 2015 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,7 -0,8 -0,8
B Utvinning av mineral 1,9 -10,5 -10,5 -13,1
C Tillverkning 85,0 -3,2 -0,8 -0,7
10 Livsmedelsframställning 7,7 -6,2 -2,4 -3,2
11 Framställning av drycker 1,3 -2,4 1,0 -4,1
13 Textilvarutillverkning 0,5 0,4 7,8 -1,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 -13,8 -10,5 4,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -12,9 -12,9 8,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -1,9 1,2 2,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 -4,7 -4,7 -0,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -8,3 -5,6 -2,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 -2,2 1,2 2,6
24 Stål- och metallframställning 5,6 -2,4 -0,8 10,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 -4,8 -1,8 -0,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -3,8 0,0 -6,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -1,8 2,8 1,5
32 Annan tillverkning 0,9 8,1 8,1 -4,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 15,8 18,3 0,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 0,9 0,9 2,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 7,9 7,9 7,4
36 Vattenförsörjning 0,3 0,4 0,4 -0,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -3,3 -1,7 0,4
Investeringsvaror 26,0 -1,9 0,9 -1,8
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 1,1 5,2 0,3
Andra konsumtionsvaror 15,0 -7,2 -3,3 -1,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -5,7 -2,0 -3,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -6,2 -2,3 6,2
16-17 Skogsindustri 13,0 -3,9 -3,0 0,3
19-22 Kemisk industri 13,4 -1,2 -1,2 -0,5
24-30 Metallindustri 37,6 -5,0 -2,0 -1,2
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -7,2 -4,2 1,4
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 -1,5 2,0 -2,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -7,0 -7,0 -14,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2015, Industriproduktionen minskade i oktober med 0,8 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/10/ttvi_2015_10_2015-12-10_kat_001_sv.html