Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2021, maj

Publicerad: 10.7.2015

Industriproduktionen minskade i maj med 5,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,1 procent i maj 2015 jämfört med maj 2014. Under januari–maj minskade industriproduktionen med 4,7 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,7 procent jämfört med april. I april var den säsongrensade produktionen oförändrad jämfört med mars. I mars minskade den säsongrensade produktionen med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i maj inom alla huvudnäringsgrenar. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med nästan 30 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade i maj med 14,6 procent från året innan. En del av minskningen beror på driftsstopp inom oljeraffinering.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2014–5/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2014–5/2015, %, TOL 2008

I maj var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,9 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 89,3 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än i maj 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 80,1 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för maj 2015 publiceras 10.8.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/05/ttvi_2015_05_2015-07-10_tie_001_sv.html