Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i maj med 5,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,1 procent i maj 2015 jämfört med maj 2014. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,7 procent från april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i maj med 5,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,6 procent från april.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Maj / 2014 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Maj / 2014 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Maj / 2015 April
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -7,2 -5,1 -0,7
B Utvinning av mineral 1,9 -29,9 -29,9 -19,5
C Tillverkning 85,0 -7,5 -5,1 -0,6
10 Livsmedelsframställning 7,7 -2,5 1,5 2,0
11 Framställning av drycker 1,3 -16,2 -14,3 -10,5
13 Textilvarutillverkning 0,5 12,9 17,3 -9,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -18,5 -15,4 -3,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -26,7 -26,7 -6,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -9,6 -7,1 -1,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 -3,7 -3,7 -1,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -8,1 -5,4 -1,2
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 -0,7 2,1 -1,9
24 Stål- och metallframställning 5,6 -3,4 -1,3 1,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 1,9 5,4 2,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -19,4 -16,4 -3,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -1,9 2,5 1,3
32 Annan tillverkning 0,9 9,5 9,5 5,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 10,4 12,7 4,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 -0,5 -0,5 4,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 -2,7 -2,7 -0,1
36 Vattenförsörjning 0,3 -1,6 -1,6 -0,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -3,8 -2,8 -0,5
Investeringsvaror 26,0 -11,9 -9,5 -1,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 9,3 13,5 1,7
Andra konsumtionsvaror 15,0 -5,7 -2,7 1,0
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -4,8 -1,2 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -5,1 -1,6 -0,5
16-17 Skogsindustri 13,0 -5,4 -4,4 -2,1
19-22 Kemisk industri 13,4 -14,6 -14,6 -3,5
24-30 Metallindustri 37,6 -9,4 -6,8 -1,2
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -8,7 -5,8 -1,7
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 -8,1 -4,6 -0,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -19,0 -19,0 -1,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2015, Industriproduktionen minskade i maj med 5,1 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/05/ttvi_2015_05_2015-07-10_kat_001_sv.html