Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.2.2015

Industriproduktionen minskade i december med 0,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,9 procent i december 2014 jämfört med december år 2013. Det ursprungliga indexet för hela industrin gick upp med 3,6 procent i december. År 2014 minskade industriproduktionen med 2,6 procent jämfört med år 2013. Industriproduktionen har minskat kontinuerligt tre år i rad. Finlands industriproduktion har minskat med 19 procent från år 2008, året före finanskrisen.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,1 procent jämfört med november. I november minskade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent. I oktober ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna visade redan hälften en tillväxt. Den kemiska industrin ökade mest, med nästan 10 procent. Utvinning av mineral ökade med 9,4 procent jämfört med året innan. El- och elektronikindustrin ökade i december med något under en procent. Produktionen minskade mest inom livsmedelsindustrin, med 5,1 procent från året innan. Inom metallindustrin minskade produktionen med 1,1 procent i december.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2013–12/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2013–12/2014, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 76,4 procent, dvs. 0,7 procentenheter större än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 77,1 procent, dvs. en procentenhet högre än i december 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 79,2 procent, dvs. 1,9 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för december 2014 publiceras 10.3.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (317,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/12/ttvi_2014_12_2015-02-10_tie_001_sv.html