Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i december med 0,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,9 procent i december 2014 jämfört med december år 2013. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,1 procent från november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i december med 1,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen var i december på samma nivå som i november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Dec. / 2013 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Dec. / 2013 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Dec. / 2014 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 3,6 -0,9 -0,1
B Utvinning av mineral 2,0 11,0 9,4 6,7
C Tillverkning 83,9 4,4 -1,0 -0,0
10 Livsmedelsframställning 7,1 0,4 -5,7 -0,1
11 Framställning av drycker 1,3 11,1 2,0 3,3
13 Textilvarutillverkning 0,6 33,5 17,8 -4,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 -15,6 -15,6 -0,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 15,1 15,1 3,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -0,9 -10,7 -1,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 1,3 1,3 1,7
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -13,2 -17,9 13,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -4,2 -14,9 -3,6
24 Stål- och metallframställning 3,4 -5,2 -6,5 -3,2
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 2,2 2,2 0,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 13,0 5,4 4,8
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 31,0 31,0 10,0
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 -5,8 -5,8 5,0
31 Tillverkning av möbler 1,2 -2,6 -2,6 1,5
32 Annan tillverkning 0,9 1,5 -4,9 2,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -8,9 -11,0 -8,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -1,4 -1,6 -1,5
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -1,3 -3,0 -2,2
36 Vattenförsörjning 1,8 -1,0 -1,0 -0,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 3,1 -0,7 1,4
Investeringsvaror 26,3 5,2 -0,3 2,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 6,7 -8,9 -6,0
Andra konsumtionsvaror 14,8 6,7 6,7 2,1
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 1,9 -5,1 -0,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 17,6 7,2 -0,9
16-17 Skogsindustri 13,3 0,8 -0,7 1,9
19-22 Kemisk industri 13,7 9,8 9,8 0,7
24-30 Metallindustri 36,2 7,3 0,2 1,2
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 6,5 0,9 -0,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 6,9 0,8 2,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 10,1 10,1 7,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2014, Industriproduktionen minskade i december med 0,9 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/12/ttvi_2014_12_2015-02-10_kat_001_sv.html