Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.8.2013

Industriproduktionen minskade i juni med 5,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,7 procent i juni 2013 jämfört med juni 2012. Under första hälften av året minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 5,2 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 1,0 procent jämfört med maj. I maj var den säsongrensade produktionen 1,8 procent större än i april. I april minskade produktionen med 4,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i juni inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el, gas, värme och kyla, med 10,7 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 9,7 procent från året innan. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 8,5 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, där produktionen var 4,0 procent större än året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade med 1,6 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2012–6/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2012–6/2013, %, TOL 2008

I juni var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,9 procent, dvs. 2,5 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 80,0 procent, vilket var 1,3 procentenheter lägre än i juni 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 80,6 procent, dvs. 4,8 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juni 2013 publiceras 10.9.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/06/ttvi_2013_06_2013-08-09_tie_001_sv.html