Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juni med 5,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,7 procent i juni 2013 jämfört med juni 2012. Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 1,0 procent från maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i juni med 5,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 0,2 procent jämfört med maj.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Juni / 2012 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Juni / 2012 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Juni / 2013 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -7,8 -5,7 -1,0
B Utvinning av mineral 3,8 3,5 4,0 -25,0
C Tillverkning 82,9 -8,2 -5,9 0,2
10 Livsmedelsframställning 6,2 -2,8 1,2 0,1
11 Framställning av drycker 1,3 1,8 4,1 -5,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 -11,7 -7,8 2,1
14 Tillverkning av kläder 0,4 -7,9 -7,9 -2,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 0,9 0,9 0,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -9,4 -6,2 -2,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -2,6 -2,6 -1,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -15,5 -14,8 -3,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -16,2 -13,9 -3,1
24 Stål- och metallframställning 4,2 -3,6 -2,5 1,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -10,9 -10,9 1,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -12,6 -10,8 -3,1
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 -11,5 -11,5 5,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 23,6 23,6 5,8
31 Tillverkning av möbler 1,1 -14,7 -14,7 -1,1
32 Annan tillverkning 0,8 14,2 18,0 9,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -19,5 -18,5 -4,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 -10,8 -10,7 -9,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -1,4 -0,5 1,6
36 Vattenförsörjning 1,6 0,8 0,8 3,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -5,8 -4,5 -1,3
Investeringsvaror 27,2 -10,9 -9,0 1,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -17,6 -14,1 1,4
Andra konsumtionsvaror 13,1 -5,9 -5,9 -1,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -1,9 1,6 0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -8,0 -4,0 0,2
16-17 Skogsindustri 13,1 -4,8 -4,2 -2,2
19-22 Kemisk industri 13,1 -3,5 -3,5 -1,3
24-30 Metallindustri 37,7 -10,3 -7,7 1,6
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -13,0 -9,7 4,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -11,3 -9,1 0,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 4,8 8,5 13,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2013, Industriproduktionen minskade i juni med 5,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/06/ttvi_2013_06_2013-08-09_kat_001_sv.html