Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.7.2013

Industriproduktionen minskade i maj med 5,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,9 procent i maj 2013 jämfört med maj 2012. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–maj med 5,1 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,7 procent jämfört med april. I april var den säsongrensade produktionen 4 procent mindre än i mars. I mars ökade produktionen med 2,2 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i maj inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 22,4 procent. Produktionsvolymen inom metallindustrin minskade med 13,7 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, där produktionen var nästan 39 procent större än året innan. Livsmedelsindustrin ökade med en procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2012–5/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2012–5/2013, %, TOL 2008

I maj var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,9 procent, dvs. 2,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 89,0 procent, dvs. 1,9 procentenheter högre än i maj 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 80,9 procent, dvs. 5,5 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för maj 2013 publiceras 9.8.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (321,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/05/ttvi_2013_05_2013-07-10_tie_001_sv.html