Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i maj med 5,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,9 procent i maj 2013 jämfört med maj 2012. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,7 procent från april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i maj med 8,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,5 procent jämfört med april.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Maj / 2012 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Maj / 2012 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Maj / 2013 April
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -5,3 -5,9 1,7
B Utvinning av mineral 3,8 58,1 38,6 15,7
C Tillverkning 82,9 -8,5 -8,7 1,5
10 Livsmedelsframställning 6,2 1,7 0,7 2,3
11 Framställning av drycker 1,3 2,7 5,1 11,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 -14,9 -12,7 -1,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -9,0 -9,0 -3,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -4,7 -4,7 3,7
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -7,0 -5,6 3,1
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 1,7 1,7 0,9
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -10,3 -10,6 3,9
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -9,9 -8,7 3,7
24 Stål- och metallframställning 4,2 -3,2 -5,4 -1,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -15,0 -15,0 -1,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -9,4 -6,7 4,0
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 -28,4 -28,4 4,1
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 -12,8 -12,8 -1,8
31 Tillverkning av möbler 1,1 -18,3 -18,3 -3,0
32 Annan tillverkning 0,8 -9,7 -6,7 -4,2
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -17,7 -16,7 1,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 7,2 7,3 -4,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -3,8 -2,9 2,7
36 Vattenförsörjning 1,6 -3,5 -3,5 0,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -2,5 -3,2 2,0
Investeringsvaror 27,2 -15,0 -15,2 0,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -22,1 -19,8 1,4
Andra konsumtionsvaror 13,1 -3,0 -3,0 3,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 1,9 1,0 4,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -11,1 -7,0 4,2
16-17 Skogsindustri 13,1 -1,1 -0,5 1,8
19-22 Kemisk industri 13,1 -2,9 -2,9 1,8
24-30 Metallindustri 37,7 -13,8 -13,4 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -20,6 -22,4 -3,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -13,3 -12,9 1,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -20,9 -18,0 5,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2013, Industriproduktionen minskade i maj med 5,9 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/05/ttvi_2013_05_2013-07-10_kat_001_sv.html