Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2011

Industriproduktionen minskade i oktober med 5,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 5,7 procent mindre i oktober 2011 än året innan. I september sjönk produktionen med 2,4 procent. Under januari–oktober steg den arbetsdagskorrigerade produktionen med 0,9 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen sjönk i oktober med 1,2 procent jämfört med september. I september sjönk produktionen med 1,0 procent från föregående månad. I augusti ökade den säsongrensade produktionen med 2,0 procent från juli.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i oktober inom de flesta huvudnäringsgrenar. Mest sjönk produktionen inom elproduktionen, där minskningen var nästan 15 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 10,8 procent, inom skogsindustrin med 9,2 procent och inom metallindustrin med 5,4 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 0,5 procent. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, där ökningen var nästan 12 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2010–10/2011, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2010–10/2011, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 79,7 procent, dvs. 3,5 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 80,9 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än i oktober 2010. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 79,5 procent, vilket var 7,1 procentenheter högre än än under motsvarande period året innan.

Estimering

Den viktigaste orsaken till att uppgifter reviderats är den estimering som använts inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27). Eftersom uppgifter inte erhålls inom tidtabellen för statistikproduktionen när det gäller vissa börsbolag är man tvungen att estimera uppgifterna. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras åtta gånger om året. Vid statistikföring av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens periodskatteuppgifter. Med skattematerialet täcker man nästan 70 procent av produktionen i företag med mindre än 50 anställda. Deras andel av industriproduktionen är omkring 13 procent. Statistikcentralen har inte tillgång till periodskattematerialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. oktober i det här fallet. Vid beräkningen av de reviderade uppgifterna för september, som nu publicerats, har Statistikcentralen haft tillgång till Skatteförvaltningens material.

De reviderade uppgifterna för oktober publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i november 10.1.2012 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 9.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/10/ttvi_2011_10_2011-12-09_tie_001_sv.html