Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i oktober med 5,7 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i oktober 5,7 procent lägre än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 1,2 procent jämfört med september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i oktober med 5,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk med 1,5 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Okt. / 2010 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Okt. / 2010 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Okt. / 2011 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -6,6 -5,7 -1,2
B Utvinning av mineral 1,7 10,4 11,7 5,9
C Tillverkning 83,7 -5,9 -5,0 -1,5
10 Livsmedelsframställning 6,5 -0,8 -0,6 0,3
11 Framställning av drycker 1,3 -6,0 -6,0 -3,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 -10,4 -10,1 0,8
14 Tillverkning av kläder 0,4 -14,5 -12,4 -7,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -0,5 -1,3 3,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -1,1 -1,1 0,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -12,5 -12,3 -4,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -9,4 -8,5 -1,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -4,7 -4,6 -7,5
24 Stål- och metallframställning 4,3 -9,6 -7,8 -4,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -7,0 -6,8 -7,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -4,7 -4,7 -2,9
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 47,1 45,5 43,7
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 -24,3 -24,3 -6,5
31 Tillverkning av möbler 1,1 -0,2 -0,3 -3,2
32 Annan tillverkning 0,8 -21,8 -21,8 -6,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 0,8 0,8 -2,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 -14,7 -14,7 7,5
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 2,5 2,6 -0,6
36 Vattenförsörjning 0,6 0,8 0,8 -1,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -5,7 -4,8 -3,3
Investeringsvaror 28,8 -6,6 -6,6 -2,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -2,1 -1,6 -3,7
Andra konsumtionsvaror 13,4 -1,2 -0,6 1,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -1,5 -1,4 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -9,6 -9,6 -3,2
16-17 Skogsindustri 13,6 -9,2 -9,2 -3,0
19-22 Kemisk industri 13,1 -0,5 0,5 -0,3
24-30 Metallindustri 38,0 -7,7 -5,6 -1,5
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -13,3 -10,8 0,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -3,2 -1,8 -2,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 15,6 15,6 1,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2011, Industriproduktionen minskade i oktober med 5,7 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/10/ttvi_2011_10_2011-12-09_kat_001_sv.html