Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2006

Industriproduktionen sjönk i augusti med 2,1 procent från juli

I augusti 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 2,1 procent mindre än i juli. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen ökade i augusti med 8,5 procent jämfört med augusti år 2005.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 83,6 procent, vilket var 0,3 procentenheter mer än i augusti 2005. Inom massa och pappersindustrin var utnyttjandegraden 91 procent, inom metallindustrin var den 84 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 80 och inom den övriga fabriksindustrin 81 procent.

De reviderade uppgifterna för augusti publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 31.10.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/08/ttvi_2006_08_2006-09-29_tie_001_sv.html