Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i augusti med 8,5 procent från året innan

I augusti 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 8,5 procent större än i augusti 2005. Industriproduktionen har ökat kraftigt i början av året. Den varma och regnfattiga sommaren satte också fart på torvtäkten. Gruvdrift och utvinning av mineral ökade rentav med 77 procent från året innan. Under januari-augusti ökade den säsongrensade industriproduktionen med 9,4 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av
industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Av de huvudsakliga näringsgrenarna ökade energiförsörjningen mest i augusti, med drygt 23 procent. Metallindustrin växer alltjämt stadigt, dvs. med drygt 10 procent. Tillverkning av elektronik- och elprodukter gick upp med drygt 12 procent. Också produktionen inom den övriga metallindustrin ökade med drygt 9 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med något under 7 procent. Produktionen minskade mest inom trä- och pappersindustrin, med drygt en procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin var på samma nivå som under motsvarande tidpunkt i fjol.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 8/2005-8/2006, %


Tillväxttakten för Finlands industriproduktion har varit kraftig under hela början av året. I och med att sommaren har vänt till höst verkar industriproduktionen i Finland ha uppnått sin kulmen. Finlands industriproduktion ökar nu alltjämt snabbare än industriproduktionen i övriga EU i genomsnitt.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU 25), 2000=100

 

Den kraftiga tillväxten inom metallindustrin fortsatte. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Däremot verkar ökningen av produktionen inom den kemiska industrin ha jämnats ut. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin gick ned i augusti. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, augusti (Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Produktionen inom elektronikindustrin har efter mitten av år 2005 börjat öka. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka jämnt i början av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, augusti (Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 29.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2006, Industriproduktionen ökade i augusti med 8,5 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/08/ttvi_2006_08_2006-09-29_kat_001_sv.html