Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2006

Industriproduktionen ökade i februari med nästan en procent från januari

Enligt Statistikcentralen ökade den säsongrensade industriproduktionen i februari 2006 med 0,9 procent från januari. Den säsongrensade produktionsvolymen av industriproduktionen ökade i februari med 3,1 procent jämfört med februari år 2005.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen från föregående månad, %

Av fabriksindustrins kapacitet utnyttjades i februari 83,1 procent, vilket var 0,4 procentenheter mera än i februari år 2005. Utnyttjandegraden inom massa- och pappersindustrin var 92 procent, utnyttjandegraden inom metallindustrin var 86. Utnyttjandegraden inom den kemiska industrin var 78 procent och utnyttjandegraden inom övrig fabriksindustri 76 procent.

De reviderade uppgifterna för februari publiceras i samband med uppgifterna om industriproduktionen för mars 28.4.2006 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna ändras, även om att de ursprungliga uppgifterna inte preciseras. De säsongrensade uppgifterna är också arbetsdagskorrigerade.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/02/ttvi_2006_02_2006-03-31_tie_001_sv.html