Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i februari med 3,1 procent från året innan

I februari 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 3,1 procent större än i februari 2005. Tillväxten av industriproduktionen har i början av året varit stark.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan, %

Tillväxten av industriproduktionen var i februari tudelad. Tillväxttakten av produktionen blev snabbare inom metallindustrin. Däremot sjönk produktionen alltjämt inom trä- och pappersindustrin, den kemiska industrin och inom den övriga fabriksindustrin. Produktionen inom metallindustrin ökade med 9,5 procent jämfört med februari 2005. Tillväxten påskyndades av tillverkningen av elektronik- och elprodukter, som ökade med drygt 12 procent. Också produktionen inom den övriga metallindustrin ökade med 6 procent, då ökningen i januari var 3 procent jämfört med året innan. Också energiförsörjningen ökade med drygt 6 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 2/2005-2/2006, %


Tillväxttakten av Finlands industriproduktion har blivit snabbare i början av året. Industriproduktionen i Finland växer nu snabbare än den övriga EU:s industriproduktion i genomsnitt. Tillväxttakten av industriproduktionen i Finlands viktiga exportländer Tyskland och Sverige har dock varit till och med snabbare än Finlands.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU25), 2000=100

Ökningen av produktionen inom metallindustrin fortsatte kraftig. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 45 procent år 2004. Produktionen inom trä- och pappersindustrin började sjunka svagt. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent. Produktionen inom den kemiska industrin har alltjämt sjunkit under början av året. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, februari
(Den kemiska industrin, trä- och apppersindustrin och metallindustrin), 2000=100

Förädlingsvärdets andel av elektronikindustrin var 21 procent år 2004. Produktionen av elektronikindustrin har efter nedgången föregående år åter börja öka. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, har produktionen ökat under början av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, februari
(Elektronikindustrin och den övriga metallindustrin), 2000=100


Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2006, Industriproduktionen ökade i februari med 3,1 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/02/ttvi_2006_02_2006-03-31_kat_001_sv.html