Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.7.2005

Industriproduktionen sjönk i juni med 1,1 procent från maj

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,1 procent mindre i juni 2005 än i maj. Jämfört med juni 2004 sjönk den säsongrensade industriproduktionsvolymen med 9,8 procent. Produktionen för januari-juni sjönk med 3 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 72 procent, vilket var 13,3 procentenheter mindre än i juni 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 5 procent, inom metallindustrin var den 83 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 77 och inom den övriga fabriksindustrin var den 81 procent.

De reviderade uppgifterna för juni publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 30.8.2005 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/06/ttvi_2005_06_2005-07-29_tie_001_sv.html