Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen sjönk i juni med 9,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 9,8 procent mindre i juni 2005 än i juni 2004. Industriproduktionen sjönk föregående gång lika kraftigt under den djupaste lågkonjunkturen i början av 90-talet.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen
från motsvarande månad året innan, %

Arbetskonflikten inom pappersindustrin återspeglades med hela sin tyngd i produktionssiffrorna för juni. Av de huvudsakliga näringsgrenarna sjönk produktionen mest inom trä- och pappersindustrin, rentav med 61,6 procent. Arbetskonflikten påverkade också elproduktionen och -förbrukningen. Energiförsörjningen sjönk med 33,4 procent. Av de huvudsakliga näringsgrenarna ökade bara annan metallindustri, med drygt en procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 6/2004-6/2005, %


Nedgången av trenden för Finlands industriproduktion tilltog. Trenden för industriproduktionen har sjunkit sedan september i fjol.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, (Finland och EU 25), 2000=100

Nedgången av trenden inom metallindustrin avstannade i april. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 48 procent år 2003. Trenden för trä- och pappersindustrin började sjunka något under början av året. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 16 procent. Trenden för den kemiska industrin sjönk ytterligare i juni. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 9 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, juni
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Mätt med förädlingsvärdet har elektronikindustrin blivit den viktigaste näringsgrenen inom Finlands industri. År 2003 var dess förädlingsvärdeandel 24 procent. Trenden för elektronikindustrin började öka något i maj. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, har produktionen fortsatt anspråkslöst jämnt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, juni
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 29.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2005, Industriproduktionen sjönk i juni med 9,8 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/06/ttvi_2005_06_2005-07-29_kat_001_sv.html