Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2007

Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1970-2006

Tillväxttakten för arbetets produktivitet år 2006, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var 3,2 procent av hela samhällsekonomin, medan den var 1,6 procent år 2005 och 2,8 procent år 2004. På motsvarande sätt uppgick tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2006 till 3,1 procent av hela samhällsekonomin, medan den var 1,2 procent år 2005 och 2,2 procent år 2004. Kapitalintensitetens tillväxttakt uppgick till 0,2 procent av hela samhällsekonomin år 2006, medan den var 0,4 procent år 2005 och 0,6 procent år 2004.

Den långsiktiga tillväxttrenden som beräknats med Hodrick-Prescott-filter visar att tillväxttakten för arbetets produktivitet har sjunkit till omkring 2-2,5 procent för hela samhällsekonomins del efter år 1995 medan tillväxttakten under den föregående perioden, 1975-1995, var omkring 3 procent per år. På motsvarande sätt visar den långsiktiga tillväxttrenden för totalproduktiviteten att totalproduktiviteten varierade mellan omkring 1,5-2 procent före år 1993. Från år 1993 till år 2000 har den årliga tillväxttakten för totalproduktiviteten varit i genomsnitt ungefär 2-3 procent. Efter år 2000 var tillväxttrenden för totalproduktiviteten som lägst år 2002, dvs. 1,3 procent. Efter det har tillväxttrenden åter gått upp till ungefär 2 procent. Före år 1993 har kapitalintensitetens tillväxttrend varit omkring 1 procent. Efter det avtog tillväxttakten tydligt åren 1993-2000. Efter år 2000 har den årliga tillväxttakten för kapitalintensiteten varit omkring 0,5 procent.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1970-2006, %

På Statistikcentralens webbplats (www.tilastokeskus.fi/til/ttut/tau_sv.html) finns utöver produktivitetsöversikten en databas i Px-Web-format där de nyaste produktivitetsuppgifterna finns tillgängliga på den mest exakta beräkningsnivån. Förutom siffror av KLEMS-typ som anger totalproduktiviteten och arbetets produktivitet innehåller databasen mellanresultat för kapitalinsatsens del, som används vid beräkningen, samt arbetets produktivitetstal som tidigare publicerats i nationalräkenskapernas publikationer och som beräknats via produktionen och förädlingsvärdet.

Utöver produktivitetstalen innehåller publikationen en beskrivning av EU KLEMS-produktivitetsdatabas, metodbeskrivning av KLEMS-produktivitetsberäkning i produktivitetsöversikten och uppgifter om användningen av Hodrick-Prescott-filter vid beräkningen av tillväxttrender samt den offentliga verksamhetens produktivitet.

Källa: Produktivitetsöversikt 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Pasanen (09) 1734 2629, förnamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2006/ttut_2006_2007-09-28_tie_001_sv.html