Lönsamhetsundersökningar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arbetsproduktiviteten ökade med 2,0 procent år 2017
30.11.2018
Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten, som bygger på de preliminära uppgifterna om förädlingsvärdets volym i nationalräkenskaperna, var 2,0 procent inom hela samhällsekonomin år 2017. Förändringen i volymen av förädlingsvärdet vände åter uppåt efter tre år av nedgång och ett år av nolltillväxt. Den uppgick till 3,0 procent år 2017. När antalet arbetade timmar samtidigt ökade med bara 0,7 procent kunde en arbetstimme på så sätt ge mer förädlingsvärde än tidigare.

Nästa offentliggörande:
10.9.2020

Beskrivning: Kännetecknande för den ekonomiska tillväxten i Finland, särskilt efter andra världskriget, har varit lönsamhetsökningens stora betydelse. Ändringen av lönsamheten är den del av outputökningen som inte förklaras genom ändring av användningen av input eller ersättning av input. Den sammanlagda produktiviteten beskriver den tekniska utvecklingen och effektivitetsökningen samt effekten av en förbättrad kvalitet på input, av en bättre arbetsledning, logistik och organisation.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsproduktivitet, förädlingsvärde, kapitalstock, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktivitet, samhällsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nationalräkenskaperna övergår till ENS 2010
28.11.2014
Europeiska unionen övergår till ett nytt räkenskapssystem (ENS 2010, på engelska ESA 2010) i slutet av september 2014.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/index_sv.html