Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2017

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 112,0 -1,8 2,9
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 108,1 0,0 -5,8
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 109,8 -0,9 7,7
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 116,1 -12,7 8,1
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 101,5 1,2 0,9
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 106,9 0,0 1,4
206000 DJURFODER 119,1 0,7 2,4
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,7 -0,2 -0,1
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,8 0,2 0,7
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 108,3 0,2 1,6
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 111,2 -0,3 0,7
211000 MATERIAL 112,7 -0,7 1,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 110,6 -0,7 0,4
211200 TRANSPORTMATERIEL 114,7 -0,6 2,1
212000 BYGGNADER 109,5 0,0 0,1
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,5 0,0 0,1
219000 ANDRA 113,5 -0,4 0,4
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 111,8 -1,4 2,3

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/03/ttohi_2017_03_2017-11-15_tau_001_sv.html