Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2017

Gödningsmedlen fortsättningsvis billigare, energipriset uppåtgående

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 2,9 procent under sista kvartalet 2016 jämfört med året innan. Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare gödningsmedel och djurfoder. Priserna på gödningsmedel var en dryg femtedel och priserna på djurfoder sju procent billigare än för ett år sedan. Dyrare råvaror för gödningsmedel, särskilt kväve, syntes dock redan i priserna på gödningsmedel i slutet av kvartalet. Bränslepriserna har varit stigande sedan våren 2016 till följd av högre pris på råolja och den försvagade euro/dollar-kursen.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–12/2016

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–12/2016
Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 4,4 procent på årsnivå. Förutom priserna på gödningsmedel och djurfoder sjönk priserna på utsäde, växtskyddsämnen samt underhåll av byggnader. Priserna på övriga varor och tjänster som användes inom produktionen steg något. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 0,9 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 4:e kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal IV/2016 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 110,1 0,7 -2,9
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 109,7 0,8 -4,4
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 111,1 0,6 0,9

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,7 procent år 2016

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,7 procent år 2016 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen sjönk med 4 procent och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 0,4 procent. Prisnedgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen påverkades särskilt av billigare energi, djurfoder och gödningsmedel.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2010=100, 2016

Index (2010=100) Indextal 2016 Förändring på årsnivå 2015-2016, %
Totalindex 111,1 -2,7
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 111,4 -4,0
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 110,4 0,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/04/ttohi_2016_04_2017-02-15_tie_001_sv.html