Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2014

Korrigerats 18.11.2014. Korrigeringarna har markerat med rött.
Index Indextal 2014, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2013–2014, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 119,2 -2,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 117,2 -3,4
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 125,7 -4,1
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 147,7 -1,2
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 103,9 0,1
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,0 0,6
206000 DJURFODER 124,4 -8,4
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 108,0 1,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,5 1,8
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,7 1,1
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 109,2 1,5
211000 MATERIAL 109,2 2,1
211100 MASKINER OCH REDSKAP 107,3 1,4
211200 TRANSPORTMATERIEL 110,8 2,7
212000 BYGGNADER 109,1 0,9
219000 ANDRA 113,0 1,6
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 116,2 -1,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2014/43/ttohi_2014_43_2014-11-17_tau_002_sv.html