Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2012

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 2,0 procent under andra kvartalet

Korrigerad 24.8.2012 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 2,0 procent under andra kvartalet 2012 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 2,0 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 2,0 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-6/2012

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-6/2012
Korrigerad 24.8.2012.

Prisuppgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen påverkades mest av att priserna på övriga varor och tjänster och gödningsmedel gick upp.

Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar höjdes av att material blev knappt 2 procent dyrare jämfört med året innan.

Kvartals- och årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket under andra kvartalet år 2012

Index (2005=100) Indextal
II/2012
Förändrings-%
I/2012 – II/2012
Förändrings-%
II/2011 – II/2012
Totalindex 135,8 0,1 2,0
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 140,2 0,0 2,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 122,8 0,2 2,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/02/ttohi_2012_02_2012-08-15_tie_001_sv.html