Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I/2011

Index Indextal Kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 133,7 6,5 17,1
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 113,1 3,0 9,4
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 162,8 19,8 35,6
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 182,5 12,3 35,1
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 95,4 -8,4 -5,4
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 102,9 -0,8 -0,7
206000 DJURFODER 130,6 5,4 25,6
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 126,8 1,2 2,7
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 118,3 0,6 3,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 114,8 0,8 2,3
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 02) 118,7 2,1 3,1
211000 MATERIAL 117,0 2,6 2,2
211100 MASKINER OCH REDSKAP 121,4 2,0 2,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,8 3,2 1,9
212000 BYGGNADER 121,6 1,2 5,7
212100 EKONOMIBYGGNADER 121,6 1,2 5,7
219000 ANDRA 124,4 1,3 2,4
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 129,9 5,4 13,5

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.05.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I/2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2011/01/ttohi_2011_01_2011-05-16_tau_001_sv.html