Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.11.2007

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket stiger i år nästan fem procent

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga i år med 4,8 procent jämfört med år 2006. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen på 4,8 procent av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beror i huvudsak på att priset på investeringar stigit med 6,0 procent och på att priset på foder stigit med 11,4 procent samt att andra varor och tjänster blivit 3,7 procent dyrare. Priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning uppskattas bli 4,2 procent dyrare. Priserna på gödningsmedel torde gå upp med uppskattningsvis 4,4 procent och underhåll byggnader med 7,2 procent. Av investeringsutgifterna torde byggandet gå upp mest, priserna väntas stiga med 9,5 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), indexprognos 2006

Kod Indextal 2007, prognos Indextal 2007, prognos Förändringsprognos på årsnivå, % 2006-2007
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 118,5 4,2
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 97,9 4,4
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 137,2 0,1
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 123,0 4.4
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 8,3 -1.6
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 113,9 -13,6
206000 DJURFODER 115,4 11,4
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 132,9 3,3
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 127,7 7,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 113,5 3,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (input 02) 128,9 6,0
211000 MATERIAL 125,7 2,5
211100 MASKINER OCH REDSKAP 131,4 3,6
211200 TRANSPORTMATERIEL 120,5 1,4
212000 BYGGNADER 132,0 9,5
219000 ANDRA 128,9 4,0
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 121,7 4,8

Producentprisindexet inom lantbruket och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2000, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året före slutet av oktober. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2007 publiceras i februari 2008.

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2007/ttohi_2007_2007-11-01_tie_001_sv.html