Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2007

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg under det tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med i genomsnitt 4,6procent från det tredje kvartalet år 2006 till motsvarande kvartal år 2007. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 4,0 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 6,0 procent.

Prisstegringen på 4,0 procent på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att priset på foder gick upp med 12,0 procent, priserna på gödningsmedel med 3,3 procent och priserna på övriga produkter och tjänster med 3,3 procent. Energiprisindexet sjönk med 0,6 procent på grund av billigare brännolja. Priset på brännolja sjönk med 3,0 procent medan elpriset steg med 3,0 procent. Priset på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att byggverksamheten gick upp med 9,5 procent och maskininvesteringarna med 2,4 procent.

Kvartals- och årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket under det tredje kvartalet år 2007

Index (2000=100) III/2007 Förändrings-% II/2007-III/2007 Förändrings-% III/2006-III/2007
Totalindex 122,1 1,1 4,6
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 118,8 1,3 4,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 129,5 0,8 6,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2007/03/ttohi_2007_03_2007-11-15_tie_001_sv.html