Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2006

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg under det första kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med i genomsnitt 5,1 procent från det första kvartalet år 2005 till motsvarande kvartal år 2006. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 6,1 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 3,1 procent.

Prisstegringen på 6,1 procent på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att energipriserna gick upp med 15,8 procent och priserna på gödningsmedel med 5,9 procent. Bränslepriset har stigit med 25,4 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att maskiner och annan utrustning blev 2,7 procent dyrare och byggnadsinvesteringarna 3,6 procent dyrare. Växtodlingsmaskinerna blev 6,5 procent dyrare. Växtskyddsmedlen var vid sidan av utsäde den enda grupp där priserna sjönk. Priserna på växtskyddsmedel sjönk med 1,7 procent och utsädet med 4,1 procent.

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100, I/2005-I/2006 kvartalsförändringar i procent

Kvartals- och årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket under det första kvartalet år 2005

Index (2000=100) I/2006
Förändrings- %
IV/2005-I/2006
Förändrings- %
I/2005-I/2006
Totalindex 114,2 1,3 5,1
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 111,9 1,3 6,1
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 119,2 1,3 3,1

Prisindexen för jordbruket publiceras fortsättningsvis bara kvartalsvis.

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 16.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2006/01/ttohi_2006_01_2006-05-16_tie_001_sv.html