Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.11.2011

Värdet av industriproduktionen 81 miljarder euro år 2010

Uppgifterna för år 2010 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 23.11.2011. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1998–2009. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2010

Näringsgren Värdet av såld produktion (mn euro) Andel av industri-
produktionen (%)
Förändring av värdet på årsnivå (%)
Totalt 81 326 100,0 11,6
B Utvinning av mineral 1 202 1,5 34,2
C Tillverkning 80 070 98,4 11,3
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 7 961 9,8 -2,2
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 627 0,8 5,2
16-17 Skogsindustri 15 795 19,4 19,4
19-22 Kemisk industri 17 265 21,2 22,9
24-30, 33 Metallindustri 34 169 42,0 7,2
18, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning 4 252 5,2 4,9
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 54 0,1 38,5

Värdet av såld industriproduktion

Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till ungefär 81 miljarder euro år 2010. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustriprodukternas andel 42,0 procent, den kemiska industrins 21,2 procent, skogsindustrins 19,4 procent och livsmedelsindustrins 9,8 procent. Det skedde inga ändringar från året innan i storleksordningen på dessa huvudnäringsgrenar. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

År 2010 ökade värdet av industriproduktionen i Finland med 11,6 procent från året innan, men värdet av produktionen var fortfarande klart lägre än år 2008. År 2010 ökade värdet av produktionen inom den kemiska industrin med 22,9 procent, inom skogsindustrin med 19,4 procent och inom metallindustrin med 7,2 procent. Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen inom livsmedelsindustrin med 2,2 procent från året innan.


Källa: Industriproduktion 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen (09) 1734 2238, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2010/tti_2010_2011-11-23_tie_001_sv.html