Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2009

Risken för arbetsolyckor alltjämt störst inom byggande av hus

Löntagarnas risk för olycksfall är störst inom husbyggnadsarbeten. År 2007 uppgick antalet arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro bland personer i dessa yrken till 10 906 per hundra tusen löntagare. Detta innebar att risken för arbetsolycksfall fortfarande är mer än fyra gånger större inom husbyggnad än bland löntagarna i snitt (2 530) per hundra tusen löntagare. Den senaste statistiken över arbetsolyckor omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2007. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsfärden.

Löntagarna råkade år 2007 ut för totalt 119 260 arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 55 471 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Antalet arbetsolyckor bland löntagarna ökade något från året innan. Ökningen av antalet olycksfall gällde närmast lindriga arbetsolycksfall med mindre än 4 dagars arbetsfrånvaro. Dessa olycksfall gick upp med 5,1 procent från år 2006.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga låg nästan på samma nivå som året innan (+0,4 %). Risken för arbetsolycksfall, mätt med arbetsolycksfallskvoten, minskade däremot något (– 2,0 %) från år 2006. År 2007 inträffade 2 530 arbetsolyckfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, när motsvarande förhållande år 2006 var 2 582.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då arbetsolycksfallskvoten för dem är mer än dubbelt större än för löntagarna. År 2007 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 5 795 arbetsolycksfall, av vilka 4 759 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med olycksfallskvoten minskade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor från året innan (2,9 %). År 2007 drabbades lantbruksföretagarna av 5 465 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2006 var 5 627.

År 2007 miste totalt 76 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 37 arbetsolycksfall som drabbade löntagare, åtta gällde lantbruksföretagare och tre övriga företagare. Dessutom inträffade totalt 28 olycksfall som ledde till döden under resan till och från arbetet, 25 av dem drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade något från föregående år, eftersom år 2006 totalt 71 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2007

  Arbetsolyckor Med minst 4 dagars arbetsoförmåga Arbetsolyckor med
minst 4 dagars arbetsoförmåga 100 000 personer
Dödsfall på arbetsplatsen
Löntagare 119 260 55 471 2 530 37
Lantbruksföretagare 5 795 4 759 5 465 8

Källa: Arbetsolycksfall 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09–1734 2963

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2007/ttap_2007_2009-05-29_tie_001_sv.html