Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.5.2009

Työtapaturmariski edelleen korkein talonrakennustöissä

Palkansaajien tapaturmariski on suurin talonrakennustöissä. Kyseisessä ammateissa toimiville sattui 10 906 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa sataatuhatta palkansaajaa kohden vuonna 2007. Tämä merkitsi sitä, että edelleen talonrakennustöissä työtapaturmariski on yli neljä kertaa suurempi kuin palkansaajilla keskimäärin (2530) sataatuhatta palkansaajaa kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2007 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajille sattui vuonna 2007 kaikkiaan 119 260 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 55 471 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä kasvoi edellisvuodesta jonkun verran. Tapaturmien määrän kasvu kohdistui lähinnä lieviin, alle 4 päivän työstä poissaoloon johtaneisiin työtapaturmiin, joiden määrä kasvoi 5,1 prosenttia vuodesta 2006.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä pysyi lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna (+0,4%). Työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski puolestaan laski vuodesta 2006 hieman (-2,0 %). Vuonna 2007 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 530 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhde vuonna 2006 oli 2 582.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli kaksinkertainen. Vuonna 2007 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 5 795 työtapaturmasta, joista 4 759 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius laski edellisvuodesta (2,9 %). Vuonna 2007 maatalousyrittäjille sattui 5 465 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2006 oli 5 627.

Vuonna 2007 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 76 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 37, maatalousyrittäjien kahdeksan ja muiden yrittäjien kolme. Tämän lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 28 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 25. Työkuolemien määrä nousi hieman edellisvuodesta, sillä vuonna 2006 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 71 henkilöä.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja kuolemat vuonna 2007

  Työtapaturmat Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia/ 100 000 henkeä
Työpaikka-
kuolemat
Palkansaajat 119 260 55 471 2 530 37
Maatalousyrittäjät 5 795 4 759 5 465 8

Lähde: Työtapaturmat 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09–1734 2963, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 29.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2007/ttap_2007_2009-05-29_tie_001_fi.html