Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Kostnadsindexen för taxi- och ambulanstrafik beskriver prisförändringar för kostnadsfaktorer med anknytning till taxi-, invalidtaxitrafik och privat ambulanstrafik. Utöver totalindexen sammanställs indexserier för taxi-, invalidtaxi- och ambulanstrafik efter kostnadsfaktor. Kostnadsfaktorer är löner, bränsle och smörjmedel, reparation, service och däck, kapitalavskrivning osv. Totalt finns det 10 olika kostnadsfaktorer.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tslhi/meta_sv.html