Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör (20.1.2015)
Produktionen av kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för taxi- och ambulanstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tslhi/index_sv.html