Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2015 2016
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
Import Totalt 18 658 20 355 18 345 19 646 18 690
..Europa 15 359 16 578 15 020 16 691 15 492
..EU28 13 068 14 363 13 129 14 364 13 252
......Euroområdet 7 784 8 517 7 791 8 539 7 838
........Nederländerna 1 318 1 482 1 358 1 469 1 357
........Tyskland 2 883 2 930 2 764 2 926 2 759
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 284 5 845 5 338 5 825 5 415
........Storbritannien 717 836 806 904 746
........Sverige 3 016 3 334 2 945 3 204 3 065
....Europa utanför EU 2 291 2 215 1 891 2 327 2 239
........Ryssland 1 648 1 503 1 239 1 593 1 593
..Amerika 1 167 1 417 1 127 1 043 1 113
........Förenta Staterna (USA) 640 906 676 702 690
..Afrika 159 146 142 170 144
..Asien 1 720 1 743 1 608 1 479 1 713
........Kina 740 707 654 591 745
..Övriga och okänd 253 471 448 264 228
Export Totalt 18 794 20 044 17 869 19 331 18 284
..Europa 12 927 14 047 12 407 13 448 12 516
..EU28 10 504 11 595 10 268 11 217 10 338
......Euroområdet 6 213 6 920 6 187 6 800 6 056
........Nederländerna 1 051 1 062 1 060 1 045 995
........Tyskland 1 894 2 007 1 882 2 401 1 870
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 292 4 675 4 080 4 417 4 282
........Storbritannien 1 050 1 168 1 001 996 1 032
........Sverige 2 274 2 495 2 098 2 367 2 323
....Europa utanför EU 2 422 2 451 2 139 2 231 2 177
........Ryssland 1 199 1 146 854 802 888
..Amerika 2 278 2 139 2 035 2 156 2 127
........Förenta Staterna (USA) 1 495 1 381 1 588 1 629 1 626
..Afrika 480 482 407 486 399
..Asien 2 889 3 041 2 805 3 003 3 004
........Kina 842 852 813 965 936
..Övriga och okänd 220 335 215 237 238

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/03/tpulk_2016_03_2016-12-15_tau_003_sv.html