Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över omsättningsindex för industrin

Då denna statistik den 13 mars 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excelformat. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas i databasen Statfin. Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.


Senast uppdaterad 15.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2008-12-15_uut_001_sv.html