Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2021 06-08/2021 09-11/2021 12/21-02/22 02/2022
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 9,8 15,4 19,7 28,7 22,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2022, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2022, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2022/02/tlv_2022_02_2022-03-31_tau_001_sv.html