Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 11/21-01/22 01/2022
B Utvinning av mineral 10,1 11,0 5,6 16,5 12,9
C Tillverkning 5,5 12,9 17,7 23,9 27,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 21,3 28,0 32,4 68,3 38,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 7,2 18,8 17,3 15,6 12,2
10-11 Livsmedelsindustri 1,6 5,7 2,7 5,5 5,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 12,7 8,6 -1,1 11,7 2,4
16-17 Skogsindustri 13,6 25,4 26,3 25,1 15,2
19-22 Kemisk industri 5,4 14,0 33,5 47,5 65,1
24-30 Metallindustri 5,5 7,9 13,8 19,5 19,9
26-27 El- och elektronikindustri 7,9 -5,0 4,7 0,7 -1,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 5,2 11,0 16,0 21,5 20,5
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 7,8 13,2 18,9 28,2 27,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2022, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2022, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2022/01/tlv_2022_01_2022-03-15_tau_001_sv.html