Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/16-02/17 03-05/2017 06-08/2017 09-11/2017 01-11/2017 11/2017
B Utvinning av mineral 23,8 26,5 13,2 11,7 16,7 -1,5
C Tillverkning 8,1 9,1 7,9 7,3 8,8 10,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0,8 6,4 3,2 0,9 1,9 -6,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,4 6,0 5,0 5,8 6,3 6,5
10-11 Livsmedelsindustri -0,7 1,5 1,5 3,4 1,9 4,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,5 3,9 9,3 5,2 4,5 6,5
16-17 Skogsindustri 4,2 5,3 6,5 6,8 6,0 8,6
19-22 Kemisk industri 19,0 13,7 11,1 4,9 11,8 6,4
24-30 Metallindustri 8,4 11,7 9,2 9,6 11,2 13,7
26-27 El- och elektronikindustri 7,2 11,3 6,6 9,8 11,3 13,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 6,4 10,7 8,5 7,8 9,4 10,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/11/tlv_2017_11_2018-02-14_tau_001_sv.html