Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2016 12/16-02/17 03-05/2017 06-08/2017 01-08/2017 08/2017
B Utvinning av mineral 21,4 23,8 26,4 13,4 19,0 22,5
C Tillverkning 3,9 7,9 9,1 8,1 9,5 8,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2,1 0,7 6,4 3,3 2,3 6,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,7 6,8 6,3 5,1 6,7 7,7
10-11 Livsmedelsindustri -1,4 -0,7 1,5 1,7 1,4 2,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 5,5 0,6 4,2 9,7 4,5 3,1
16-17 Skogsindustri 5,6 3,8 6,1 6,7 5,9 8,9
19-22 Kemisk industri 5,6 19,3 13,7 11,0 14,8 7,7
24-30 Metallindustri 4,0 8,0 11,6 9,6 11,9 10,7
26-27 El- och elektronikindustri 0,8 6,5 10,5 6,9 11,4 6,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,7 6,1 10,6 8,8 10,2 8,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/08/tlv_2017_08_2017-11-15_tau_001_sv.html