Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/12-01/13 02-04/2013 05-07/2013 08-10/2013 01-10/2013 10/2013
B Utvinning av mineral -7,3 -3,3 -21,8 -0,3 -7,9 -1,1
C Tillverkning -5,6 -6,0 -4,5 -3,1 -4,3 -1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,6 3,5 3,5 4,1 4,1 4,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,4 4,3 1,2 -0,1 1,6 1,5
10-11 Livsmedelsindustri 1,8 0,2 2,8 0,8 2,0 1,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -7,5 -11,7 -2,7 -0,4 -4,6 1,1
16-17 Skogsindustri -0,5 -2,5 -0,6 -3,7 -2,0 -1,9
19-22 Kemisk industri -0,6 -5,5 0,7 0,9 -0,8 4,8
24-30 Metallindustri -10,1 -8,5 -9,5 -5,5 -7,9 -4,8
26-27 El- och elektronikindustri -17,0 -14,7 -14,8 -9,2 -12,9 -9,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -7,5 -7,1 -6,7 -4,8 -6,1 -4,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/10/tlv_2013_10_2014-01-15_tau_001_sv.html