Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2011 11/11-01/12 02-04/2012 05-07/2012 01-07/2012 07/2012
B Utvinning av mineral 10,4 0,8 -0,1 12,7 5,3 6,6
C Tillverkning 6,4 4,0 1,0 2,5 2,1 4,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -1,9 -17,0 -6,0 -9,0 -7,6 -14,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 11,9 6,2 2,3 2,6 3,3 2,2
10-12 Livsmedelsindustri 8,7 5,5 5,0 3,3 4,6 5,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2,8 -3,3 -5,2 -2,0 -2,7 -3,6
16-17 Skogsindustri -1,1 -8,5 -3,2 -3,7 -3,9 5,9
19-22 Kemisk industri 17,2 15,5 9,7 3,5 7,8 -2,0
24-30 Metallindustri 4,6 3,9 -1,9 4,5 1,3 5,8
26-27 El- och elektronikindustri 1,2 -0,8 -8,2 4,5 -2,0 10,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 3,3 1,9 -1,4 3,0 0,8 6,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/07/tlv_2012_07_2012-10-25_tau_001_sv.html