Tabellbilaga 8. Partikelutsläpp (PM 2,5) efter näringsgren 2008-2014, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 300 1 233 1 184 1 221 1 161 1 246 1 320
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 185 1 125 1 070 1 083 1 039 1 129 1 216
A 02 Skogsbruk 114 107 114 138 121 116 104
B Utvinning av mineral 1 004 1 695 1 488 1 406 901 1 504 1 402
C Tillverkning 2 916 1 707 2 237 2 498 2 787 2 462 2 678
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 77 25 62 121 89 59 66
C 16, 17 Skogsindustri 2 225 1 431 1 607 1 462 1 915 1 624 1 762
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 143 103 81 201 287 319 301
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 386 89 415 538 344 294 358
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 83 57 71 174 151 164 189
D Energiförsörjning 677 598 690 555 514 500 383
E Vatten- och avfallshantering 60 82 69 56 72 74 69
F Byggverksamhet 1 234 1 041 1 108 1 114 978 974 904
G Handel 35 32 67 49 53 41 40
H Transport och magasinering 4 952 4 019 4 055 3 740 4 271 4 325 4 179
H 49 Landtransport 2 402 2 014 1 662 1 841 1 823 1 626 1 580
H 50 Sjötransport 2 108 1 643 2 016 1 518 2 145 2 431 2 331
H 51 Lufttransport 286 237 242 269 212 218 216
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 155 124 134 110 90 48 51
L Fastighetsverksamhet 7 308 7 931 9 815 9 757 9 697 9 473 5 001
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 689 706 867 808 749 669 645
Hushåller 13 965 15 125 16 179 13 039 14 816 13 465 8 556
TOTALT 34 145 34 173 37 764 34 248 36 004 34 739 25 181

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014, Tabellbilaga 8. Partikelutsläpp (PM 2,5) efter näringsgren 2008-2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_008_sv.html