Tabellbilaga 9. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008- 2012, ton

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 29 429 29 929 32 382 31 629 33 610
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 15 939 16 528 18 473 15 696 17 191
A 02 Skogsbruk 13 490 13 401 13 909 15 933 16 419
B Utvinning av mineral 82 65 72 75 80
C Tillverkning 31 932 25 199 30 020 29 944 23 916
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 140 101 147 150 137
C 16, 17 Skogsindustri 23 400 17 927 21 730 21 342 21 245
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 1 522 1 447 1 397 1 469 1 332
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 502 5 455 6 448 6 678 946
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 367 270 297 305 256
D Energiförsörjning 12 832 12 230 15 314 14 043 13 632
E Vatten- och avfallshantering 2 171 2 200 1 734 1 468 1 477
F Byggverksamhet 10 774 9 304 10 093 10 047 9 851
G Handel 5 161 4 553 5 013 4 761 4 801
H Transport och magasinering 44 029 40 288 39 948 42 497 40 052
H 49 Landtransport 11 882 12 077 11 529 11 877 11 930
H 50 Sjötransport 6 112 6 063 7 009 7 327 7 018
H 51 Lufttransport 11 202 8 808 8 848 10 658 8 142
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 14 834 13 341 12 561 12 635 12 962
L Fastighetsverksamhet 55 115 56 873 66 693 65 376 65 171
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 30 421 22 928 26 158 24 124 23 037
Hushåller 256 252 261 137 255 448 232 266 228 232
TOTALT 478 198 464 707 482 875 456 229 443 859

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2012, Tabellbilaga 9. Kolmonoxidutsläpp (CO) efter näringsgren 2008- 2012, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_009_sv.html